اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

روقبری

روقبری با طول ۱۸۰وعرض۷۰وارتفال ۷۰ ک با گل بالاسر ارتفاعحدود۲متر ونیم است

قیمت : 6,000,000 تومان