اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاج گل تسلیت و تبریک

ارتفاع تاج ۳متر برای افتتاحیه ،عرض تبریک،عرض تسلیت

قیمت : 3,500,000 تومان