اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

سبدگل نامزدی

دارای یک متر ارتفاع و با گل رز وانتریوم واورینتال

قیمت : 400,000 تومان