اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاج گل ترحیم

تاج گل دو طبقه دارای ۱۰۰شاخه گلایل وانتریوم و..ارتفاع گل حدود دومتر وپنجاه سانتی متر.

قیمت : 850,000 تومان