اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

جام طلایی نامزدی

جام طلایی داری ۱۰۰الی۱۲۰شاخه رز وانتریوم و....ارتفاع جام با گل حدود یک متر وهفتاد سانتی متراست

قیمت : 2,300,000 تومان