اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

سبد گل نامزدی

سبدگل داخل باکس سفید فمیزه .دارای گل انتریوم و رز واورینتال و..

قیمت : 200,000 تومان