اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

سبدگل

سبدگل شطرنجی دو طبقه ک ارتفاع گل آن حدود یکمتر ودارای گل های رز و انتریوم و ..

قیمت : 420,000 تومان