اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

سبد گل خواستگاری

باکس چرمی با عرض۴۰سانتی متر وارتفاع با گل حدود۸۰ سانتی متر

قیمت : 170,000 تومان