اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

جام‌نامزدی

جام طلایی با پایه ۶۰سانتی ک با گل حدود یک متر وده سانتی میشود

قیمت : 800,000 تومان