اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاج گل جشنی

سبد گل دارای سه متر ونیم ارتفاع و حدود دومتر پهنا میباشد

قیمت : 3,200,000 تومان