اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

جام طلایی

جام ۳۰سانتی ک با گل ان حدود۸۰سانتی متر میشود با گل های رز وانتریوم ک لیسیانتوس

قیمت : 230,000 تومان