اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاج گل افتتاحیه

سبد شطرنجی با ارتفاع گل ۲مترونیم و یک حلقه و سبد پایین دست

قیمت : 1,200,000 تومان