اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

دسته گل خاص

این دسته گل بخاطرداشتن گل فصلی (شیپوری)اگردرفصلش سفارش بدهیدگل دیگری جایگزین میشود.

قیمت : 680,000 تومان