اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

جام طلایی پایه داربلند

دارای ۶۰شاخه رز وانتریوم و اورینتال.ارتفاع جام یک متر و با گل حدود یک متر و پنجاه سانتی متر میشود

قیمت : 1,500,000 تومان