اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

سبدگل خواسنگاری جام طلایی

جام طلایی با گل های رز وانتریوم و اورینتال.ارتفاع گل با جام حدود یک متر

قیمت : 400,000 تومان