اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

سبد گل برای عرض تبریک

سبدگل با ارتفاع۷۰سانتی متر دارای گل های انتریوم ورز و اورینتال..

قیمت : 100,000 تومان