اسنپ گل سامانه خرید و تحویل فوری گل در ایران
دارای مجوز از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاج گل یک طبقه و یک حلقه

تاج گل ب ارتفاع ۲متر ونیم

قیمت : 600,000 تومان